Uvjeti kupnje

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE
Nositelj svih prava na internet stranici www.cipeleitorbe.hr je jednostavno trgovačko društvo Cipeleitorbe j.d.o.o.
Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem cipeleitorbe webshopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Cipeleitorbe j.d.o.o. smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem webshopa i prodavatelj robe ponuđene na ovim stranicama je cipeleitorbe j.d.o.o. za trgovinu i usluge Platana 35a, 10000 Zagreb, OIB:37015824192, a Kupac robe ili Korisnik je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Korištenjem usluge Web dučana Cipele i torbe smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Cipele i torbe j.d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Cipele i torbe j.d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Korištenje usluga Cipele i torbe webshopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Cipele i torbe Webshopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Cipele i torbe j.d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Cipele i torbe j.d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

2. UVJETI PRODAJE
I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, ili zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Cipele i torbe j.d.o.o. prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Cipele i torbe webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu od Cipele i torbe j.d.o.o.na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Cipele i torbe webshopa
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Cipele i torbe webshopa,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem e-maila info@cipeleitorbe.hr

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika,ili kompletno popunjenoj narudžbi za proizvod bez registracije na Cipele i torbe webshop odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

d) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

e) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

f) U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti dugoj što je primila na temelju ugovora

g) Cipele i torbe j.d.o.o. je dužan potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestitiCipele i torbe j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na Cipele i torbe j.d.o.o. Platana 35a, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na info@cipeleitorbe.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, i adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na: LINK za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora
korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Cipele i torbe j.d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Cipele i torbe j.d.o.o. zaprimio korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Cipele i torbe j.d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Cipele i torbe j.d.o.o.. Platana 35a, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je za Cipele i torbe j.d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na info@cipeleitorbe.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

LINK za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora

II) Uvjeti i postupak kupnje
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@cipeleitorbe.hr kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nam se obratite na e-mail: info@cipeleitorbe.hr i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) Dostava i uvjeti dostave

 • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
 • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
 • trošak dostave- ukoliko kupac uplatu vrši na račun te mu se roba isporučuje nakon uplate na području Republike Hrvatske iznosi 18 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
 • trošak dostave za plaćanje pouzećem- plaćanje prilikom preuzimanja paketa na području Republike Hrvatske iznosi 29 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
 • rok isporuke proizvoda, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana
 • rok isporuke proizvoda na hrvatske otoke je do 7 radnih dana
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

IV) Reklamacije i prigovori
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti pošiljatelju Cipele i torbe j.d.o.o.. uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

 • na e-mail adresu: info@cipeleitorbe.hr
 • na adresu: Cipele i torbe j.d.o.o. Platana 35a, 10000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Cipele i torbe j.d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Cipele i torbe j.d.o.o..
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Cipele i torbe j.d.o.o. a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

V) Način i postupak plaćanja
Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:
a) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Cipele i torbe j.d.o.o. prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Cipele i torbe j.d.o.o. prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

c) Plaćanje pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

Cipele i torbe j.d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Cipele i torbe j.d.o.o. te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.
Cipele i torbe j.d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

3. KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA
Registracijom ili popunjenom narudžbom dajete suglasnost da vas Cipele i torbe j.d.o.o. u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.